M. CRNKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Koncepcije o prirodi upravnog spora u hrvatskom i poredbenom pravu

Mateja Crnković ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

The conceptions of the nature of administrative disputes in croatian and comparative law

Mateja Crnković, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb; mateja.crnkovic@pravo.hr

 

Koncepcije o prirodi upravnih sporova postaju aktualne donošenjem novog Zakona o upravnim sporovima iz 2010. Proširen je predmet upravnog spora na način da uključuje i ocjenu zakonitosti općih akata. Time je uz kriterij cilja uveden i kriterij vrste akta kao sredstvo za određivanje zastupljene koncepcije. U radu je analizirana zastupljenost koncepcija o prirodi upravnog spora u relevantnim poredbenim sustavima te u zakonima koji su uređivali područje upravnog sudovanja u Hrvatskoj od 1874. do danas. Iako se često navodi da je objektivni upravni spor prema kriteriju vrste akta novina uvedena Zakonom o upravnim sporovima iz 2010., ova analiza pokazuje da su obje koncepcije, u gotovo jednakom opsegu, bile zastupljene i u ranijim razdobljima.

 

Ključne riječi: koncepcije o prirodi upravnog spora; subjektivni spor; objektivni spor; Francuska; Njemačka; Hrvatska