SAŠA ŠOLMAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

ULOGA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA U IMPLEMENTACIJI UREDBI I DIREKTIVA EU-A U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Dr. sc. Saša Šolman, mag. ing. traff., Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Prisavlje 14, Zagreb; sasa.solman@mppi.hr

 

ROLE OF ROAD TRANSPORT INSPECTION IN THE IMPLEMENTATION OF EU REGULATIONS AND DIRECTIVES IN CROATIA

 

Saša Šolman, Ph. D., mag. ing. traff., Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure, Prisavlje 14, Zagreb; sasa.solman@mppi.hr

 

S ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije započela je nova faza u radu inspekcije cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Velik broj uredbi i direktiva Europske komisije i parlamenta te domaći zakonski propisi Republike Hrvatske koji su time stupili na snagu, postavili su nove izazove pred sve službenike inspekcije: pred rukovodstvo, u smislu edukacije inspektora i zainteresirane stručne javnosti, sudjelovanja u javnim raspravama i na stručnim sastancima te suradnje s drugim nadležnim državnim tijelima, a pred inspektore u smislu stjecanja i primjene novih znanja i vještina te u smislu provedbe novih procedura nadzora. U radu se istražuju i opisuju dosadašnja iskustva s tim u vezi. Prikazuju se aktivnosti inspekcije cestovnog prometa kroz TWINNING projekt, članstvo u ECR-u i CORTE-u, aktivnosti u smislu edukativne i represivne uloge inspekcije unutar sustava transportne industrije, ali i problemi s kojima se inspekcija cestovnog prometa u Hrvatskoj susretala i susreće pri ostvarivanju svojih zadaća. Također se u radu daje i usporedba iskustava inspekcije cestovnog prometa Republike Hrvatske i drugih zemalja članica EU-a u procesu prilagodbe standardima EU-a kod provedbe nadzora prijevoza u cestovnom prometu. Cjelokupno istraživanje utemeljeno je na aktualnoj cestovno-transportnoj pravnoj regulativi koja se primjenjuje u tzv. socijalnom zakonodavstvu u cestovnom prometu te u zakonodavstvu koje regulira pristup u djelatnost cestovnog prijevoza tereta i putnika te obavljanje te djelatnosti.

Ključne riječi: inspekcija cestovnog prometa; TWINNING; ECR; CORTE; uredbe i direktive EU-a