DUBRAVKA AKŠAMOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Dubravka Akšamović: “Privremene mjere i odgodni učinak tužbe u sporovima za zaštitu tržišnog natjeca

“Privremene mjere i odgodni učinak tužbe u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja u hrvatskom pravu i europskom pravu”

Dr. sc. Dubravka Akšamović, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek; daksamov@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4714-7440

Sažetak
U radu se analizira institut o privremenim mjerama i o odgodnom učinku tužbe u svezi sa sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja u hrvatskom pravu i pravu EU-a. Analiziraju se materijalnopravne i procesnopravne pretpostavke primjene odgodnog učinka tužbe i privremenih mjera, i to na konkretne pravne i činjenične situacije. Upozorava se na prijepore i nedoumice koji postoje u svezi s primjenom navedenih instituta u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja pred Visokim upravnim sudom kao i na probleme koji se u domaćoj praksi javljaju zbog podnormiranosti razmatranih instituta u domaćem zakonodavstvu. Izlažu se pravna rješenja te kriteriji za primjenu odgodnog učinka i privremenih mjera u pravu EU-a te se ista rješenja ističu kao mogući zakonodavni uzor u reguliranju predmetne materije u domaćem pravu.

Ključne riječi: privremene mjere, odgodni učinak tužbe, Visoki upravni sud, Sud EU-a, sudski nadzor

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.03

Hrčak ID: 280129

URI: https://hrcak.srce.hr/280129

Stranice: 119-155

________________________________________________________________________________________________________

“Interim Measures and the Suspensive Effects of Legal Action in Croatian and EU Competition Law”

 

Dubravka Akšamović, Ph. D., Professor, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek; daksamov@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4714-7440

Summary
In the paper the author analyses the procedure for interim measures and the suspension of the decision in Croatian and EU competition law. The subject of analysis are the substantive and procedural aspects of both legal remedies with references to relevant case law. The author reflects on evident doubts that occur with regard to the application of interim measures and the suspension of the decision in competition cases before the High Administrative Court of Republic of Croatia. The author also emphasizes potential problems that may occur in domestic legal practice due to underregulation of the pertinent legal institutes in relevant codes. The author also takes a look at the rules and procedures for interim measures and the suspension of the decision in EU law. The author concludes that those rules may serve as a possible legislative model for future amendments of existing Croatian laws.

Keywords: interim measures, suspension of the decision, High Administrative Court, Court of Justice of the EU, judicial review

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.03

Hrčak ID: 280129

URI: https://hrcak.srce.hr/280129

Pages: 119-155