JADRANKA BORČIĆ DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
JAVNI BILJEŽNICI I POSTUPAK OVRHE

 
Jadranka Borčić, dipl. iur.
                                                                                                                                      
            Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine br. 88/2005.), člankom 102. uređeno je sudjelovanje javnih bilježnika u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, čime su javni bilježnici, pored nadležnosti u ostavinskom postupku, dobili još jednu značajnu nadležnost, prvenstveno s ciljem rasterećenja sudova ali i povećanja ekonomičnosti i efikasnosti ovih postupaka.
            U ovom se radu razmatra položaj i uloga javnog bilježnika u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, posebno odnos javni bilježnik – sud, daje se praktični prikaz samog postupka ovrhe kroz obradu mjesne nadležnosti javnog bilježnika, sadržaja prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave i rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, stranaka u postupku (uz poseban osvrt na inozemnu podružnicu i pravnu osobu u stečaju), stvarne i mjesne nadležnosti sudova, vjerodostojne isprave (posebna je pažnja posvećena mjenici kao vjerodostojnoj ispravi), tražbine, troškova postupka, predmeta i sredstava ovrhe, utvrđivanja pravomoćnosti i izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti te obustavu postupka.
            Posebna je pažnja posvećena sveprisutnom problemu ne samo javnih bilježnika već i sudova, problemu dostave pismena i to komparacijom odredba o dostavi sadržanih u Ovršnom zakonu i Zakonu o parničnom postupku, obrazlaganjem mogućih „faza dostave“, prikazom problema iz prakse.
            Uz veći dio navedenih tema, prikazana je i raspoloživa sudska praksa, ukazano je na probleme a za neke se pokušalo ponuditi rješenje. 
            Vjerujem da će, u postupku usvajanja novog Ovršnog zakona biti prepoznati problemi koji su nakon Novele iz 2008. godine ostali neriješeni te da će javni bilježnici u okviru ovog postupka dobiti još neke ovlasti kojima bi se još više rasteretili sudovi, kao npr. mogućnost odlučivanja o naknadnim troškovima postupka, mogućnosti utvrđivanja obustave postupka po prijedlogu ovrhovoditelja i sl.
            Ključne riječi: javni bilježnici, ovrha na temelju vjerodostojne isprave, dostava pismena.
 
Cijeli tekst dostupan na