BARBARA PRELOŽNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Book review: Dubravka Hrabar et al., “Obiteljsko pravo”, Narodne novine, Zagreb, 2021.

Prikaz knjige: Dubravka Hrabar, Nenad Hlača, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać Graovac, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Ivan Šimović, “Obiteljsko pravo”, Narodne novine, Zagreb, 2021.

 

Dr. sc. Barbara Preložnjak, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; barbara.preloznjak@pravo.hr; ORCID: orcid.org/0000-0003-0369-0345

 

Sažetak

 

Knjiga Obiteljsko pravo iznimno je vrijedno i važno znanstveno djelo objavljeno u listopadu 2021. u izdanju Narodnih novina d. d. Nastala je kao rezultat suradnje skupine renomiranih sveučilišnih nastavnika te pravnih znanstvenika, koji čitatelju kroz analizu smisla, značenja i dosega zakonskih te međunarodnopravnih normi nastoje na pravilan i razumljiv način približiti uređenje obiteljskih odnosa u hrvatskom pravnom sustavu.
Knjiga, uz predgovor, sadržava dvanaest poglavlja (Uvod u obiteljsko pravo, Bračno pravo, Izvanbračna zajednica, Podrijetlo djeteta, Obiteljskopravni odnosi roditelja i djeteta, Mirno rješavanje obiteljskih prijepora, Posvojenje, Istospolne zajednice, Skrbništvo, Uzdržavanje, Imovinski odnosi, Europsko obiteljsko pravo), a na kraju knjige nalaze se kazalo pojmova i popis korištenih propisa.
Unatoč opsežnosti sadržaja knjige (str. 543) autori su na pregledan i cjelovit način uspjeli približiti čitatelju društveni kontekst pozitivnopravnih propisa o kojemu ovisi smisao i značenje pojedinih normi. Tome uvelike doprinosi jednostavan i razumljiv jezik pisanja te činjenica da knjiga tvori jedinstvenu stilsku cjelinu iako je djelo sedam autora. Knjiga obiluje bilješkama (755), ima iscrpan popis literature i pravnih izvora koji su izvrstan putokaz svima koji žele produbiti svoje znanje.
Možemo zaključiti da je knjiga Obiteljsko pravo iznimno štivo kojim su autori na sveobuhvatan, pregledan i znanstveno utemeljen način uspjeli posložiti i približiti materiju obiteljskopravnih odnosa studentima i stručnjacima u praksi (ponajprije sucima, odvjetnicima i socijalnim radnicima), i to unatoč brojnim izazovima koje su pred njih stavile kolizije pozitivnopravnih normi, njihova nomotehnička neujednačenost i nelogičnost.

 

Ključne riječi: prikaz knjigeobiteljsko pravoudžbenik 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.5.08
Hrčak ID: 272084
URI: https://hrcak.srce.hr/272084 
Stranice: 803-812

____________________________________________________________________________________________________

Book review: Dubravka Hrabar, Nenad Hlača, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać Graovac, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Ivan Šimović, “Obiteljsko pravo”, Narodne novine, Zagreb, 2021

 

Barbara Preložnjak, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; barbara.preloznjak@pravo.hr; ORCID: orcid.org/0000-0003-0369-0345

 

Summary

 

Book review: Dubravka Hrabar, Nenad Hlača, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać Graovac, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Ivan Šimović, “Obiteljsko pravo”, Narodne novine, Zagreb, 2021.

 

Keywords: book reviewfamily lawtextbook 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.5.08
Hrčak ID: 272084
URI: https://hrcak.srce.hr/272084 
Pages: 803-812