BEHAR SELIMI, MURAT JASHARI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Behar Selimi, Murat Jashari: Constitutional Interpretation or Construction of the Government...

Constitutional Interpretation or Construction of the Government-Formation Process in Kosovo

 

Behar Selimi, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, UBT College, Lagjja Kalabria,10000 Prishtinë, Kosovo; bselimi@hotmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3070-6720

Murat Jashari, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Prishtina, Rr. “Agim Ramadani”, p.n. 10 000 Prishtinë, Kosovo; muratjashari@hotmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1502-8279

 

Summary

 

This article analyzes the constitutional provisions and practices of the Kosovar process of forming a government in two scenarios: after a parliamentary election, and after a motion of no confidence. The factors that most prominently complicate this process are the proportional electoral system, extreme party pluralism, and ambiguous constitutional provisions. Leaving aside the first two factors, which have thus far resisted efforts to change them, the authors claim that the constitutional law dealing with the government-formation process has undergone both procedural and substantive changes as a result of interpretations and decisions by the Constitutional Court. The authors further note that these changes are constitutional constructions, rather than constitutional interpretations, and describe the novel, resultant practice as legitimized without amendment. These constitutional interpretations and constructions, their possible alternatives, and the relevant constitutional provisions are analyzed through doctrinal legal research. That constitutional judgments can be reinterpreted and abused by interim, and office-seeking (rather than policy-seeking) political coalitions seems a condition poised to engender future instability; therefore, the authors hold that the amendment of the constitution is the best insurance against political and constitutional crises when it comes to forming a government, either after elections or with the same legislature. The authors hope that this paper will contribute to the enrichment of the constitutional practice of forming parliamentary governments and the development of the doctrine of constitutional interpretation.

 

Keywords: constitutional interpretationconstitutional constructiongovernment-formationConstitution of KosovoConstitutional Court 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.03
Hrčak ID: 272424
URI: https://hrcak.srce.hr/272424 
Pages: 867-896

_________________________________________________________________________________________________________

Tumačenje ustava i ustavna konstrukcija formiranja vlade na Kosovu

 

Dr. sc. Behar Selimi, izvanredni profesor Pravnog fakulteta UBT Collegea, Lagjja Kalabria,10000 Priština, Kosovo; bselimi@hotmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3070-6720

Dr. sc. Murat Jashari, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Prištini, Rr. “Agim Ramadani”, p.n. 10000 Priština, Kosovo; muratjashari@hotmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1502-8279

 

Sažetak

 

U ovome članku analiziraju se ustavne odredbe i praksa kosovskog formiranja vlade u dva scenarija: nakon parlamentarnih izbora i nakon izglasavanja nepovjerenja. Čimbenici koji izrazito kompliciraju taj proces su proporcionalni izborni sustav, ekstremni stranački pluralizam i dvosmislene ustavne odredbe. Ostavljajući po strani prva dva čimbenika, koji su do sada odolijevali nastojanjima da ih se promijeni, autori tvrde da je ustavno pravo koje se bavi procesom formiranja vlasti doživjelo i proceduralne i materijalne promjene kao rezultat tumačenja i odluka Ustavnog suda. Autori nadalje primjećuju da su te promjene ustavne konstrukcije, a ne klasična ustavna tumačenja, te opisuju novu, rezultirajuću praksu kao legitimiranu bez ustavne promjene. Ova ustavna tumačenja i konstrukcije, njihove moguće alternative te relevantne ustavne odredbe analiziraju se doktrinarnim pravnim istraživanjem. Uzimajući u obzir činjenicu da se ustavne presude mogu reinterpretirati i biti zloupotrijebljene privremenim ad hoc koalicijama, koje se temelje na trenutačnim uskim stranačkim interesima, može se pretpostaviti da će to stvarati dodatne nestabilnosti u budućnosti. Stoga autori smatraju da je izmjena ustava najbolje osiguranje od političke i ustavne krize kada je u pitanju formiranje vlasti, bilo nakon izbora, bilo s istim zakonodavnim tijelom. Autori se nadaju da će ovaj rad pridonijeti obogaćivanju ustavne prakse formiranja parlamentarnih vlada i razvoju doktrine tumačenja ustava.

 

Ključne riječi: tumačenje ustavaustavna konstrukcijaformiranje vladeUstav Kosovaustavni sud
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.03
Hrčak ID: 272424
URI: https://hrcak.srce.hr/272424 
Stranice: 867-896