JAKŠA BARBIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravo na dividendu kao temeljno imovinsko pravo dioničara

Jakša Barbić

Sažetak
Raspravljaju se pitanja vezana uz pravo dioničara na isplatu dividende. Navode se imovinska prava dioničara među kojima se ističe pravo na dividendu kao temeljno takvo pravo.
Određuje se dobit društva iz koje se smije isplatiti dividenda i upućuje na ograničenja koja u tome postavljaju propisi. Navodi se da su propisana ograničenja posljedica načela o održavanju kapitala društva radi stvaranja njegove financijske stabilnosti. Ta se ograničenja izražavaju propisivanjem pravnog režima rezervi društva i načina upotrebe dobiti određivanjem redoslijeda svrha njezina raspoređivanja. Naglašava se da hrvatsko pravo u tome slijedi pravila propisana europskim pravom.
Obrađuju se ovlaštenici prava na dividendu i pritom naglašava da se ono ostvaruje na temelju dionica i pripada njihovim imateljima. Razrađuju se slučajevi u kojima dividenda na temelju dionica pripada i osobama koje nisu dioničari društva. Pritom se posebno razmatraju pravne osnove tih slučajeva i učinci u odnosu na društvo i dioničare. Posebno se razrađuju pravna rješenja Zakona o trgovačkim društvima za određenje prava na dividendu i razlikovanje tog prava od tražbine koja nastaje s njegova naslova i mogućnost da se njom raspolaže.
Razmatraju se pojedinosti vezane uz isplatu dividende i ograničenja koja su u vezi s time propisana posebnim propisima.

Ključne riječi
dividenda; dobit dioničkog društva; fiducijar dionice; imovinska prava iz dionice; plodouživatelj dionice; rezerve dioničkog društva; tražbina za isplatu dividende; založni vjerovnik na temelju zaloga dionic

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147360