SANDRA WINKLER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

FIKTIVNI BRAKOVI

 

Dr. sc. Sandra Winkler, viša asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić

6, Rijeka; swinkler@pravri.hr

 

FI CTIVE MARRIA GES

 

Sandra Winkler, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka; swinkler@pravri.hr

 

Fiktivni brakovi sklapaju se radi ostvarivanja ciljeva nevezanih uz zasnivanje životne zajednice bračnih drugova. Budući da se danas najčešće spominju fiktivni brakovi sklopljeni radi stjecanja dozvole boravka i/ili državljanstva, u radu je provedena analiza postojećih pravnih rješenja sadržanih u domaćem Zakonu o strancima. Međutim, svaki je brak koji nije sklopljen s ciljem ostvarivanja životne zajednice, neovisno o specifičnoj fraudoloznoj namjeri nupturijenata, u istoj mjeri nepoželjan. S obzirom na nepostojanje adekvatnog pravnog rješenja u obiteljskom zakonodavstvu ponudit će se konkretan prijedlog de lege ferenda radi sprječavanja i sankcioniranja svih fiktivnih brakova na osnovi obiteljskog zakonodavstva, imajući u vidu nekoliko uspješnih i neuspješnih inozemnih pravnih rješenja, kao i nepobitnu tvrdnju da je pravo na brak ljudsko pravo, koje može trpjeti tek manja ograničenja.

 

Ključne riječi: brak, fiktivni brakovi, brakovi iz računa, bračna smetnja, pretpostavke

za valjanost braka