BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

 • Prof. dr. sc. Branko Smerdel: Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - Nova ustavna rješenja i njihovi izgledi
 • Dr. sc. Davor Derenčinović: Kriticki o institutu zapovjedne kaznene odgovornosti u međunarodnom kaznenom pravu
 • Prof. dr. sc. Zlatan Stipković: O nekim promjenama u nasljednom pravu de lege ferenda
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Sikirić: Arbitražni postupak i javni poredak
 • Marko Baretić, dipl. iur.: Založno pravo na zrakoplovu u hrvatskom pravnom sustavu - I dio
 • Prof. dr. sc. Elionor Ostrom i prof. dr. sc. Vincent Ostrom: The Quest for Meaning in Public Choice

Poseban prilog: USTAV EUROPSKE UNIJE - PRIJEDLOG ZA RASPRAVU časopisa THE ECONOMIST (28. LISTOPADA 2000.)

 • Uvod: Doc. dr. sc. Siniša Rodin: Ustav Europe - individualna prava umjesto demokracije i federalizma
 • Our Constitution For Europe A Constitution For European Union

Iz prakse Ustavnog suda RH

 • Vedran Ramadanovic: Odluka o ukidanju posebne kaznenopravne zaštite casti i ugleda najviših državnih dužnosnika (Komentar odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 17. svibnja 2000. br. U-I-241/2000, NN 50/2000)

Osvrti i prikazi:

 • Klaus Koenig und Heinrich Siedentopf (Hrsg.): Oefentliche Verwaltung in Deutschland (Akademik Eugen Pusic)
 • Ivo Josipović: Haško implementacijsko kazneno pravo (Mr. sc. Ira Kokic)
 • Jakša Barbić: Pravo društava, Knjiga druga, Društva Kapitala (Mr. sc. Petar Miladin)
 • Dijana Jakovac-Lozic: Posvojenje (Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar)
 • Ivan Kopric: Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama (Anamarija Musa, dipl. iur)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur)

Pravna bibliografija (Marino Jureković, dipl. iur)