BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Broj 1 - 2011

  Članci

Prof. dr. sc. Mirela Šarac i Marlon Macanovic, dipl. iur.: Revocatio i renuntiatio

Prof. dr. sc. Robert Podolnjak: Financiranje predsjedničkih izbora 2009 – 2010. u Hrvatskoj: sukobljene interpretacije zakona o financiranju izborne promidžbe
Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Anica Čulo, mag. iur.: Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – novi pristup shvaćanju prava osoba s duševnim smetnjama
Marko Bratković, prof.: Razvrgnuće braka u rimskom, kanonskom i suvremenom hrvatskom obiteljskom pravu
Ivan Kosnica, dipl. iur. Uredbe iz nužde Predsjednika Republike Hrvatske iz 1991. – 1992.
Matija Miloš, dipl. iur. Sloboda isticanja vjerskih simbola u svjetlu odvojenosti vjerskih organizacija i države
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof., mr. Sandra Čar)


Repozitorij
Repozitorij je prazan