DAVORIN LAPAŠ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Nevladini entiteti pred vratima međunarodnopravnog subjektiviteta - put k novom međunarodnom pravu?

Davorin Lapaš

 

Sažetak
Suvremeni razvojni procesi u međunarodnoj zajednici rezultirali su proliferacijom sudionika međunarodnih odnosa, posebice u smislu pojave nevladinih entiteta, u prvom redu međunarodnih nevladinih organizacija. Ti entiteti, ulazeći postupno u pravne odnose s međunarodnopravnim subjektima, faktički ostvaruju elemente međunarodnopravne osobnosti koju je međunarodnopravna doktrina stoljećima vezivala tek uz entitete obilježene suverenošću. Međunarodno pravo kao normativni sustav koji pravno uređuje odnose u međunarodnoj zajednici time biva nužno suočeno s izazovom preispitivanja klasične, državocentrične koncepcije međunarodnopravnog subjektiviteta. U radu se nastoji dati svojevrsni prikaz navedenih razvojnih procesa i njihova utjecaja na suvremeni koncept subjektiviteta u međunarodnom pravu.

Ključne riječi
međunarodnopravna osobnost/subjektivitet; nevladini entiteti; međunarodne nevladine organizacije