ROBERT PODOLNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije

Prof. dr. sc. Robert Podolnjak ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Contemporary Croatian Electoral Engineering as a Sophisticated Form of Electoral Manipulation

Robert Podolnjak ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia


U ovom radu autor analizira pojedine vrste izbornog inženjeringa uz navođenje nekih suvremenih manifestacija izbornog inženjeringa u pojedinim državama. Najistaknutiji oblici izbornog inženjeringa su dizajn izbornog sustava (i njegovo mijenjanje), odnosno pretvaranje glasova u mandate, mijenjanje broja zastupnika koji se biraju u izbornom okrugu (veličina izborne jedinice) te krojenje izbornih okruga (izborna geometrija). U drugom dijelu rada autor ukratko iznosi najistaknutije oblike izbornog inženjeringa u Hrvatskoj tijekom prvog desetljeća njezine nezavisnosti, a najviše pozornosti posvećuje suvremenom hrvatskom izbornom inženjeringu. U tom dijelu analizira tri najevidentnija primjera provedenog, odnosno zapriječenog izbornog inženjeringa, a to su način izbora zastupnika dijaspore, način izbora zastupnika srpske nacionalne manjine te moguće prekrajanje granica deset izbornih jedinica za izbor 140 zastupnika u Hrvatski sabor. Autor zaključuje da se onemogućivanje izbornog inženjeringa može postići jedino konstitucionalizacijom izbornog sustava, tj. ugradnjom temeljnih načela izbornog sustava u ustavni tekst.

Ključne riječi
izborni inženjering; izborni sustav; izbor zastupnika u Hrvatski sabor; Ustavni sud

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152633