N. MIJATOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Osnove poreznog sustava Sjedinjenih Američkih Država

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14,  Zagreb, Hrvatska

 

Fundamentals of the United States of America Tax System

Nikola Mijatović ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

U radu se pruža uvid u porezni sustav Sjedinjenih Američkih Država. S obzirom na postojanje više razina poreznih vlasti ovlaštenih na uvođenje i ubiranje poreza, potrebno je razmotriti ustavne ovlasti oporezivanja. Zatim se daju osnove poreza na federalnoj razini, pri čemu najveću fiskalnu važnost i kompleksnu uređenost ima porez na dohodak fizičkih osoba. Na saveznoj razini i nižim razinama porezne vlasti najznačajnijim se ocjenjuje porez na imovinu kao odraz prihvaćenog koncepta lokalne autonomije. Mogu se očekivati skore porezne reforme radi postizanja veće jednostavnosti i učinkovitosti poreznog sustava.

Ključne riječi
porezni sustav; federalna razina; porez na dohodak; lokalna razina; porez na imovinu

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=189247