TOMISLAV KARLOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Tomislav Karlović: Pravni sustav križarskih država i rimsko pravo – status quaestionis

Pravni sustav križarskih država i rimsko pravo – status quaestionis

 

Dr. sc. Tomislav Karlović, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10 000 Zagreb; tomislav.karlovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1846-1318

 

Sažetak
U radu se obrađuje problem moguće recepcije rimskog prava u križarskim državama, konkretnije u Jeruzalemskom Kraljevstvu, u periodu od 1099. do 1291. S obzirom na to da je tema križarskih ratova relativno nepoznata u romanistici, o čemu svjedoči odsutnost radova romanističkih autora koji su obrađivali pitanja recepcije rimskog prava u srednjem vijeku, u uvodu su ukratko izloženi osnovni pojmovi vezani uz križarske ratove i osnivanje križarskih država. Nakon toga pristupljeno je raščlambi pravnog poretka Jeruzalemskog Kraljevstva. Analizirani su posebni pravni sustavi koji su se, u prvom redu, primjenjivali prema načelu personaliteta uređujući odnose unutar, ali ponekad i između, pojedinih skupina stanovništva. Središnji dio rada čini analiza stanja u znanstvenoj literaturi glede moguće recepcije rimskog prava u okvirima pravnog sustava križarskih država, posebno u temeljnom izvoru prava za građanstvo Jeruzalemskog Kraljevstva, Livre des Assises des Bourgeois. Zaključno se izlaže u kojem bi smjeru išla daljnja istraživanja teme.

Ključne riječi: križarski ratoviJeruzalemsko KraljevstvoLivre des Assises des Bourgeoisrimsko pravorecepcija

Hrčak ID: 244578

URI: https://hrcak.srce.hr/244578

Stranice: 341-372

______________________________________________________________________________________________________

Legal System of the Crusader States and Roman Law – status quaestionis

 

Tomislav Karlović, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10 000 Zagreb, Croatia; tomislav.karlovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1846-1318

 

Summary
The article discusses the issue of possible reception of Roman law in the Crusader States, more specifically in the Kingdom of Jerusalem (1099-1291). Considering that the Crusades are relatively unknown in the field of Roman law, evidenced by a lack of studies by Roman law scholars, the basic notions of Crusades and Crusader States are explained in the introduction. This is followed by an examination of the legal system of the Kingdom of Jerusalem. It was based on the principle of personality and different ethnic/religious and social groups had their own specific sets of rules and courts to enforce them. Accordingly, these specific systems and their sources are explicated with an emphasis on the law applying to the Crusaders, or as they were called – the Franks. The central part of the article includes a critical analysis of the status quaestionis concerning the reception of Roman law in Crusader laws in literature, especially in the fundamental source of law for the burgesses of the Kingdom of Jerusalem: Livre des Assises des Bourgeois. After an assessment of the present day status of the issue and the need for re-examination, in the conclusion the author suggests the avenues of further investigation of the topic.

Keywords: Crusadesthe Kingdom of JerusalemLivre des Assises des BourgeoisRoman lawreception

Hrčak ID: 244578

URI: https://hrcak.srce.hr/244578

Pages: 341-372