A. HORVAT VUKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

“U IME USTAVA” – MATERIJALNE GRANICE PROMJENE USTAVA

Ana Horvat Vuković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

IN THE NAME OF THE CONSTITUTION – SUBSTANTIVE LIMITS OF CONSTITUTIONAL CHANGE

Ana Horvat Vuković, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

 

Polazeći od narodno-referendumske inicijative nazvane “U ime obitelji” koja je pokrenuta sredinom 2013. godine autorica se među nizom problema koje ta inicijativa otkriva u hrvatskom uređenju referendumske materije koncentrira na njezin potencijal za definiranje tzv. ustavnog identiteta Republike Hrvatske i prateće nadležnosti Ustavnog suda za ukidanje ustavnih promjena za koje smatra da su protivne tom identitetu (nepovredivim materijalnim ograničenjima promjene Ustava). Eventualnu odluku Ustavnog suda o ustavnosti te inicijative smatra odličnom prigodom za definiranje “vječnih” odredbi hrvatskog Ustava zato što se pitanje ustavnosti referendumskog pitanja koje je inicirao narod ne može razmatrati razdvojeno od općenitog problema ustavnosti ustavne promjene – bilo  one provedene referendumom (neovisno o identitetu njegova raspisivača), bilo odlukom Hrvatskog sabora. Istražuje se koje su mogućnosti uvođenja materijalnih granica promjene u pojedini ustavni dokument, postoje li u našem Ustavu već sada jasne odrednice nacionalnog “ustavnog identiteta” te obvezuje li taj identitet samo u Ustavom predviđenom revizijskom postupku ili i u postupku donošenja posve novog ustava.

 

Ključne riječi: Ustav Republike Hrvatske, ustavotvorni referendum, ustavni identitet, klauzula vječnosti, sustavno tumačenje