JAKUB HANDRLICA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Jakub Handrlica: Foreign Law as Applied by Administrative Authorities

Foreign Law as Applied by Administrative Authorities: Grenznormen Revisited

 

Doc. JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., Associate Professor, Law Faculty, Charles University, Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 – Staré meˇsto, Czech Republic; jakub.handrlica@prf.cuni.cz; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2274-0221

 

Summary
It is a matter of fact that conflict-of-law rules frequently lead to the application of foreign law by the courts in cases of private law. Consequently, the legal science has quite frequently had to deal with this issue. On the contrary, the problem of the application of foreign law by administrative authorities has not been equally discussed. It was German academician Karl Neumeyer who introduced a system of delimiting rules (“Grenznormen”), requiring the application of foreign administrative law in the decision-making of administrative authorities. This article deals with the existence and implications of some of these provisions, as provided in various sources of EU legislation. Further, the article deals with the question concerning to which extent the principles of application of foreign law by the courts also apply to the application of foreign administrative law by the administrative authorities within the EU.

Keywords: application of foreign law; administrative international law; recognition of foreign administrative acts;administrative surveillance; review of administrative acts

Hrčak ID: 200532

Full text: https://hrcak.srce.hr/200532

Pages: 193 - 215

____________________________________________________________________________________________________

 

Primjena stranog prava od strane upravnih tijela: drugi pogled na teoriju o Grenznormen

 

JUDr. Jakub Handrlica, Ph. D., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Karlovog Sveučilišta u Pragu, Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 – Staré meˇsto, Republika Češka; jakub.handrlica@prf.cuni.cz; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2274-0221

 

Sažetak
Činjenica je da pravila o rješavanju sukoba zakona često dovode do toga da sudovi u privatnopravnim sporovima primjenjuju pravila stranog prava. Stoga se pravna znanost vrlo često morala baviti tim problemom. S druge strane, o problemu primjene stranog prava od strane upravnih tijela nije u jednakoj mjeri raspravljano. Kad je o navedenom pitanju riječ, autori se uglavnom referiraju na njemačkog autora Karla Neumeyera koji je uveo sustav razgraničavajućih pravila (Grenznormen) prema kojima bi se određivalo u kojim će se slučajevima trebati primijeniti strano upravno pravo prilikom odlučivanja upravnih tijela. U ovom članku obrađuju se navedena razgraničavajuća pravna pravila u izvorima prava Europske unije te implikacije nekih od tih pravila. Nadalje, u radu se analizira pitanje u kojoj su mjeri načela o primjeni stranog prava pred sudovima upotrebljiva i glede primjene stranog upravnog prava od strane upravnih tijela u Europskoj uniji.

Ključne riječi: primjena stranog prava; upravno međunarodno pravo; priznavanje stranih upravnih akata; upravni nadzor;kontrola upravnih akata

Hrčak ID: 200532

Puni tekst: https://hrcak.srce.hr/200532

Stranice: 193 - 215