ROBERT PODOLNJAK, PETAR BAČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

O(p)stanak westminsterskog sustava: neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja
 
Robert Podolnjak
Petar Bačić
 
 

S obzirom na to da su znatnije reforme izbornog sustava u zrelim demokracijama relativno rijetke, analitičarima izbornih sustava važan je za proučavanje svaki pokušaj takve reforme u nekoj od njih kako bi se, na temelju načina provedbe izborne reforme i djelovanja aktera koji su u nju uključeni, lakše spoznali uzroci uspjeha ili neuspjeha nastojanja da se promijeni izborni sustav. U ovom radu autori analiziraju značenje izbornog sustava relativne većine kao temelja klasičnog westminsterskog sustava u Ujedinjenom Kraljevstvu i uzroke koji su doveli do referenduma o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja. Autori iznose argumente pro et contra u britanskoj raspravi o prednostima i nedostatcima sustava relativne većine i sustava alternativnoga glasovanja. Temeljna je postavka autora ta da je referendum o novom izbornom sustavu bio loše pripremljen pokušaj izborne reforme, koji je zakočio na dulje vrijeme promjenu temeljnih značajki westminsterskog sustava.
Ključne riječi
Ujedinjeno Kraljevstvo; westminsterski sustav; izborni sustav relativne većine; izborni sustav alternativnoga glasovanja; referendum

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=137184