FRANE STANIČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Frane Staničić: Treba li nam revizija ugovora sa Svetom Stolicom?

Treba li nam revizija ugovora sa Svetom Stolicom?

 

Dr. sc. Frane Staničić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; frane.stanicic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8304-7901

 

Sažetak
U posljednje vrijeme u Republici Hrvatskoj iznimno je aktualna tema moguće revizije četiriju ugovora koja je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom, kolokvijalno nazvanih “Vatikanskim ugovorima”. Riječ je o međunarodnim ugovorima koji su, sukladno čl. 141. Ustava Republike Hrvatske, dio hrvatskog pravnog poretka i po pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona. Osim toga, pitanje njihove revizije, odnosno mogućnosti promjene tih ugovora, predstavlja i pitanje međunarodnog prava jer je Sveta Stolica subjekt međunarodnog prava. Ustav Republike Hrvatske također propisuje da se međunarodni ugovori mogu mijenjati ili ukinuti samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava. Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika predložio je Hrvatskom saboru da zaduži Vladu Republike Hrvatske da pokrene postupak pregovora o izmjenama “Vatikanskih ugovora”, na određeni način zaokružujući dosadašnje kritike “Vatikanskih ugovora”. Cilj je ovog rada analizirati taj prijedlog i odgovoriti na pitanje je li potrebna revizija “Vatikanskih ugovora”.

Ključne riječi
međunarodni ugovor; izmjena; sukladnost s Ustavom; Katolička Crkva

Hrčak ID: 207489

URI
https://hrcak.srce.hr/207489

Stranice

397-429

_________________________________________________________________________________________________

 

Do We Need a Revision of the Treaties With the Holy See?

 

Frane Staničić, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; frane.stanicic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8304-7901

 

Summary
The question a possible revision of the four treaties which the Republic of Croatia entered into with the Holy See, colloquially called “the Vatican treaties”, has recently gained a lot of attention. These treaties are international treaties which, according to Article 141 of the Constitution of the Republic of Croatia, make part of the Croatian legal order and are placed above Croatian laws by their legal force. Besides that, the question of their revision, or the possibility of their amendment is also a question of international law, since the Holy See is a subject of international law. The Constitution of the Republic of Croatia also prescribes that international treaties can be changed or revoked only by the terms and in the manner set within them or in accordance with the general rules of international law. The Civil-liberal Alliance and the Croatian Pensionaries Party parliamentary Club members proposed to the Croatian Parliament to task the Government of the Republic of Croatia with initiating the procedure of negotiations for amending the “Vatican treaties”. The aim of this paper is to analyze this proposal and to answer the question whether the revision of the so called “Vatican treaties” is indeed necessary.

Key words
international treaty; revision; compliance with the Constitution; Catholic Church

Hrčak ID: 207489

URI
https://hrcak.srce.hr/207489

Pages 

397-429