M. APOSTOLOVA MARŠAVELSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Dominium utile u tekstovima Ivana arhiđakona Goričkog (1334. god.)

Magdalena Apostolova Maršavelski 

 

 

Sažetak
Autorica analizira odredbe Statuta zagrebačkog Kaptola (1334.) u kojima je riječ o ovlastima i obvezama kaptolskih titulara dominium utile – predijalista i emfiteuta, uspoređuje njihovu ulogu i važnost u funkcioniranju kaptolskoga gospodarstva te nastoji objasniti konstataciju sastavljača Statuta da se te dvije kategorije titulara, unatoč više-manje bliskim pravima i ovlastima koji ex dominio utili consequitur, ipak u mnogočemu razlikuju. Autorica konstatira da se sastavljač Statuta Ivan arhiđakon Gorički tim tekstovima legitimira kao suvereni poznavatelj glosatorskog nauka te posebno ističe činjenicu da su te odredbe Statuta capituli zagrabiensis svojevrsna potvrda vladajućeg stava romanističke znanosti o porijeklu dvojnog vlasništva.

Ključne riječi
Ivan arhiđakon Gorički; Statuta capituli zagrabiensis; dominium utile; predijalisti; emfiteuti

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171891