BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Vol. 73 2023 broj 1 / Issue no. 1

 

Članci:

Petar Miladin, Sanja Ljubetić: Što bi donošenje novog Zakona o Plovputu, Split moglo značiti za pravni status svjetionika na hrvatskoj obali? – 5

Viktor Gotovac: Dopunsko zdravstveno osiguranje i mogući scenariji njegova razvitka u Republici Hrvatskoj – 39

Igor Martinović, Ivana Radić: Neformalno sporazumijevanje nakon započinjanja rasprave u kaznenom postupku: iskustva praktičara i teorijska analiza – 65

Ivan Vukušić: Lex certa u poredbenom pravu – 87

Adnan Jashari, Egozone Osmanaj: Comparative Analysis in Connection with the Prohibition of Anti-Competitive Agreements in Kosovo, North Macedonia and Albania – 119

Ivan Tot: Prikaz knjige: Kristijan Poljanec, Legal Theory of Auction, Routledge, 2023. – 157

 

Articles:

Petar Miladin, Sanja Ljubetić: What Could the New Plovput Split Act Mean for the Legal Status of Lighthouses on the Croatian Coast? – 5

Viktor Gotovac: Complementary Health Insurance and Possible Scenarios for Its Development in the Republic of Croatia – 39

Igor Martinović, Ivana Radić: Informal Plea Bargaining After the Beginning of the Main Hearing in Croatian Criminal Procedure: Experiences of Practitioners and Theoretical Analysis – 65

Ivan Vukušić: Lex Certa in Comparative Law – 87

Adnan Jashari, Egozone Osmanaj: Komparativna analiza u vezi sa zabranom sporazuma protiv tržišnog natjecanja u pravu Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije – 119

Ivan Tot: Book review: Kristijan Poljanec, Legal Theory of Auction, Routledge, 2023 – 157