D. BABIĆ; Z. MUSTAFA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Izuzeće arbitara prema Zagrebačkim pravilima iz 2011.

Davor Babić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska 

Zrinka Mustafa ; odvjetnički vježbenik 

 

Challenge of Arbitrators Under the 2011 Zagreb Arbitration Rules

Davor Babić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia 
Zrinka Mustafa ; law trainee

 

Razlozi i postupak izuzeća arbitara u postupcima pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori uređeni su odredbama čl. 25. Pravilnika o arbitraži Sudišta (“Zagrebačka pravila”). Arbitri su prema Pravilniku dužni iznijeti sve okolnosti koje, iz subjektivne stranačke perspektive, mogu izazvati sumnju u nezavisnost ili nepristranost arbitara, no izuzimaju se samo ako je njihova nezavisnost dvojbena prema objektivnim kriterijima. Umjesto dvostupanjskog arbitražnog postupka o izuzeću, koji se primjenjivao prema Pravilniku iz 2002., važeći Pravilnik predviđa jednostupanjski postupak koji je podložan sudskoj kontroli prema čl. 12. Zakona o arbitraži. Najveća slabost sustava izuzeća arbitara jest u tome što je u slučaju izuzeća arbitra propisano da će se postupak ponoviti. U tom pogledu Pravilnik se znatno razlikuje od važnih međunarodnih arbitražnih pravila koja predviđaju da će se, u pravilu, postupak nastaviti pred novoimenovanim arbitrom.

Ključne riječi
arbitraža; arbitražna pravila; izuzeće arbitara; Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

 

Puni tekst dostupan na