IN MEMORIAM PROF. EM. BOŽIDAR JELČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sjećanje na profesora emeritusa Božidara Jelčića (1930. – 2017.)

Sjećanje na profesora emeritusa Božidara Jelčića (1930. – 2017.)

Dr. sc. Hrvoje Arbutina, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska; hrvoje.arbutina@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4883-8606

 

Sažetak (odlomak iz Sjećanja...)

Profesor Jelčić napustio nas je u 87. godini života. Čitav svoj radni vijek, do umirovljenja, gotovo 45 godina, proveo je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, ugradivši tako najveći dio svojega radnog angažmana u tu kuću. U 40. godini života izabran je za redovitog profesora i bio je tada najmlađi redoviti profesor na zagrebačkom Sveučilištu. Gotovo dva desetljeća bio je predstojnik Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost. Bio je dekan Pravnog fakulteta, a u dva mandata i prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Na toj se dužnosti posebno zalagao za unaprjeđenje nakladničke djelatnosti, pri čemu je uspio osigurati subvencije za svaku sveučilišnu publikaciju te za rješavanje stambenih pitanja zaposlenika Sveučilišta.
Sveučilište u Zagrebu 2002. godine dodijelilo mu je počasno zvanje professor emeritus.
Iako čvrsto vezan uz matičnu instituciju, rad profesora Jelčića nije bio ograničen samo na nju. Tako je on osnivač i prvi direktor Sveučilišnog instituta za javne financije, kasnije Instituta za javne financije, i danas postojećeg i djelatnog, s razgrananom projektnom aktivnošću i međunarodnom prepoznatljivošću. U sklopu toga Instituta, na inicijativu profesora Jelčića, utemeljen je i izvođen sveučilišni poslijediplomski studij “Financijska teorija i politika”. Polaznici su bili pravnici i ekonomisti, mladi znanstvenici iz područja financija i stručnjaci praktičari iz svih područja bivše države, a predavači – najistaknutiji nastavnici iz zemlje i inozemstva.

...

Ključne riječi: Božidar Jelčić; financijsko pravo; porezno pravo; financijska znanost

Puni tekst: http://hrcak.srce.hr/181642

Stranice: 345 - 350

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Remembering Professor Emeritus Božidar Jelčić (1930 – 2017)

Hrvoje Arbutina, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; hrvoje.arbutina@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4883-8606

 

Summary

Remembering Professor Emeritus Božidar Jelčić (1930 – 2017) - personal account by one of the closest colleagues of late prof. em. Božidar Jelčić and his professional achievements.

Key words: Božidar Jelčić; financial law; tax law; financial science

Full text: http://hrcak.srce.hr/181642

Pages: 345 - 350