A.M. GETOŠ KALAC, R. KARLOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Kriminologija i pogibeljni kriminal u Hrvatskoj i u globalnom kontekstu – stanje jučer, danas i sutra

Doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska
Dr. sc. Ruža Karlović ; Visoka policijska škola, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, Hrvatska

 

Criminology and Dangerous Crime in Croatia and in the Global Context – The Past, Present and Future

Anna-Maria Getoš Kalac ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia
Ruža Karlović ; Police College, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, Croatia

 

Cilj rada je istražiti položaj i ulogu hrvatske kriminologije te analizirati fenomenologiju osnovnih pojavnih oblika pogibeljnog kriminala u Hrvatskoj u globalnom kontekstu. U tu će se svrhu u radu predstaviti kriminologija kao znanstvena disciplina i predmet visokoškolskog obrazovanja, ali i razmotriti njezina uloga u regionalnom kontekstu. Hrvatsku kriminologiju, čiji se institucionalni začeci na Pravnom fakultetu u Zagrebu zatječu već 1906. godine, karakterizira postojanje triju različitih kriminoloških struja – kaznenopravne, kriminalističke i defektološke – čije će polazne osnove i djelovanje biti nužno predstaviti radi cjelovitog razumijevanja njezina aktualnog i budućeg položaja. Nadalje će se, nadovezujući se na znanstveni rad prof. em. dr. sc. Željka Horvatića, analizirati rasprostranjenost, struktura i trendovi kretanja pogibeljnog kriminala (ubojstva i silovanja) na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini na prijelomu milenija. Na temelju navedene analize sažeto će se iznijeti procjena aktualnog sigurnosnog stanja u Hrvatskoj iz perspektive globalnih i europskih trendova kretanja pogibeljnog kriminala.

Ključne riječi
kriminologija; kriminal; ubojstvo; silovanje; komparativna kriminologija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195814