N. CIRKVENI, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zastrasujući učin kazne lišenja slobode  

 

 Neven Cirkveni
 
Iako predstavlja vodilju kažnjavanja, stvarni učin zastrašivanja bio je zanemaren sve dok šezdesetih godina prošloga stoljeća nije došlo do nastanka ekonomske škole kriminaliteta koja je uvela primjenu ekonomskih postulata u izučavanju odnosa zločina i kazne s ciljem egzaktnog utvrđivanja učina kaznenih i drugih sankcija. Više stotina istraživanja stvarnih učina kazne lišenja slobode u Sjedinjenim Državama, a zatim i u Ujedinjenom Kraljevstvu te Njemačkoj prolaze
nezapaženo u našoj akademskoj zajednici. U radu autor daje pregled i kritičko propitkivanje temeljnih postulata kazne lišenja slobode te nekih premisa i metoda najvažnijih istraživanja. Na kraju autor izriče i svoju ocjenu granica stvarnih dosega kažnjavanja, posebice u vezi s onim dijelom učinkovosti kazne koji se naziva njezinim marginalnim učinom. U vezi s pitanjem važenja tradicionalno
prihvaćene premise o proporcionalnosti strogosti kazne i njezina zastrašujućeg učina, autor nudi negativnu ocjenu te tvrdi da kazna ima zastrašujući učin samo do neke točke strogosti, iznad koje izostaje svaki daljnji učinak.  
 
Ključne riječi: zastrašivanje; kazna; lišenje slobode
 
Puni tekst dostupan