BROJ 2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj / Contents

 

Articles:

 

Branko Smerdel: Design and Operation of the “Hybrid” Presidency – Evaluation of the power sharing in the Croatian top executive

Davor Babić, Zrinka Mustafa: Challenge of Arbitrators Under the 2011 Zagreb Arbitration Rules

Tihomir Katulić: Protection of Computer Programs in European and Croatian Law – Current Issues and Development Perspective

Branko Korže: Regulatory Reform of the Public Passenger Transport System According to the European Union Regulations

Sabina Zgaga: The Intersection of Misdemeanor and Criminal Responsibility in Slovenian Municipalities

Elena Sychenko: Enlarging the Scope of the European Convention of Human Rights: History, Philosophical Roots and Practical Outcomes

 

__________________________________________________________________________________

 

Članci:

 

Prof. dr. sc. Branko Smerdel: Ustrojstvo i djelovanje “hibridnog predsjedništva” – Ocjena djelovanja diobe vlasti unutar hrvatske izvršne vlasti

Izv. prof. dr. sc. Davor Babić, Zrinka Mustafa, mag. iur.: Izuzeće arbitra prema Zagrebačkim pravilima iz 2011.

Dr. sc. Tihomir Katulić: Aktualna pitanja i budući razvoj autorskopravne zaštite računalnih programa u europskom i hrvatskom pravu

Izv. prof. dr. sc. Branko Korže: Regulatorna reforma javnog putničkog prometa prema pravnom uređenju Europske unije

Doc. dr. sc. Sabina Zgaga: Presjek prekršajne i kaznene odgovornosti u slovenskim općinama

Elena Sychenko, mr. sc.: Proširenje okvira Europske konvencije o ljudskim pravima: povijest, filozofski korijeni i praktični rezultati