VLADIMIR ĐURO DEGAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima

Vladimir-Đuro Degan

Presuda Međunarodnoga suda iz 2007. godine naišla je na mnoga neodobravanja u široj javnosti. Njihov uzrok leži u nepoznavanju razlika između pojmova kaznene odgovornosti pojedinaca počinitelja međunarodnih zločina i odgovornosti država stranaka za kršenje Konvencije o genocidu iz 1948. godine. Ovdje se opširno raspravlja o tim razlikama, ali se izlažu i kritike nekih točaka u izrečenoj presudi. Na koncu se raspravlja i o izgledima Hrvatske da uspije u tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom o istom predmetu.
 
Ključne riječi: genocid; dolus specialis; agresija; etničko čišćenje; kaznena odgovornost pojedinca; odgovornost države; ratni zločini; zločini protiv čovječnosti

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445