M. BONAČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove: funkcije i odnos s hrvatskim pravosuđem

Mr. sc. Marin Bonačić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals: Functions and the Relationship With Croatian Judiciary

Marin Bonačić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove osnovan je 2010. godine kako bi preuzeo vršenje određenih funkcija Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (MKSR), koje se moraju vršiti i nakon njihova zatvaranja (tzv. rezidualne funkcije). U radu je izložen put do Rezidualnog mehanizma te se razmatraju način njegova osnivanja, ustroj i funkcije: suđenje i ustupanje predmeta nacionalnim pravosuđima, zaštita svjedoka i žrtava, nadzor nad izvršenjem kazni te pomilovanjem i ublažavanjem kazni, pružanje pomoći nacionalnim pravosuđima te čuvanje i vođenje arhiva. Uz to, u radu se razmatra i odnos između Rezidualnog mehanizma i hrvatskih pravosudnih tijela.

Ključne riječi
međunarodno kazneno pravo; međunarodni kazneni sudovi; zatvaranje suda; rezidualne funkcije; rezidualni mehanizam

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195808