BROJ 6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vol. 70 2020 broj 6 / Issue no. 6

Sadržaj

 

Članci:

Izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, dr. sc. Ivan Malenica: Izvršenje u francuskom upravnom sporu ... 721

Doc. dr. sc. Henrik-Riko Held: Bona fides (poštenje posjeda) kod zastare (praescriptio acquisitiva) i dosjelosti (usucapio) – prilog raspravi o suodnosu kanonskog i hrvatskog prava ... 755

Dr. sc. Morana Derenčinović Ruk: Private equity fondovi i hrvatsko iskustvo ... 783

Dinko Ivković, dipl. iur.: Temeljni prikaz izvedenica uz poseban osvrt na opcije, opcijske i s njima povezane tipske ugovore ... 825

 

Prilog:

In memoriam prof. dr. sc. Josip Kregar (1953. – 2020.) (izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić) ... 851

____________________________________________________________________________________________________

 

Contents

 

Articles:

Bosiljka Britvić Vetma, Ivan Malenica: Execution in French Administrative Dispute ... 721

Henrik-Riko Held: Bona fides (Good Faith) in praescriptio acquisitiva and Adverse Possession – A Contribution to the Discourse on the Interrelationship Between Canon Law and Croatian Law ... 755

Morana Derenčinović Ruk: Private Equity Funds and Croatian Experience ... 783

Dinko Ivković: A Basic Overview of Derivatives With a Review of Options, Option Contracts and Related Contract Types ... 825

 

Supplement:

In memoriam Josip Kregar (1953 – 2020) (Ksenija Grubišić) ... 851