NIKOLETA RADIONOV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikaz knjige: Marko Pavliha (ur.), “Transport Law on Passenger Rights”, Routledge, 2021.

Prikaz knjige: Marko Pavliha (ur.), “Transport Law on Passenger Rights”, Routledge, 2021.

 

Dr. sc. Nikoleta Radionov, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; nradiono@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0556-4879

 

 

Sažetak

 

Knjiga Transport Law on Passenger Rights (Prava putnika u transportnom pravu) u izdanju uglednog nakladnika Routledgea donosi nam najnoviji i cjelokupan pregled pravnog uređenja prava potrošača u svim granama transporta osim plovidbe unutarnjim plovnim putevima. Verziranima u području to je dovoljna informacija o važnosti i kompleksnosti ove publikacije. Prava potrošača u EU-u postala su iznimno važno područje prava, koje se posljednja dva desetljeća eksplozivno razvija i čijoj se implementaciji u praksi pridaje veliko značenje, sve s ciljem poboljšanja kvalitete života građana EU-a. Kao dio te cjelovite gospodarsko-političke platforme u posljednjih se 15-ak godina razvilo sasvim novo područje transportnog prava: prava putnika kao specifičnih potrošača u svim granama prijevoza. Taj se cilj postupno ostvaruje donošenjem novih propisa EU-a kojima se sankcionira neuredno izvršenje prijevoza (otkaz, uskrata putovanja, duža kašnjenja u polasku) te se inzistira na kvalitetnijem postupku informiranja putnika o tim pravima prije puta i jednostavnijem i učinkovitijem postupku ostvarenja propisanih prava u slučaju takve povrede. Ono što je bitno istaknuti jest činjenica da su ova prava putnika nova u odnosu na postojeći pravni okvir odgovornosti prijevoznika za štetu putniku u svim granama prometa, koji je većinom uređen međunarodnim konvencijama (ali ne uvijek) i koncentriran na obeštećenje u slučaju tjelesnih povreda i smrti putnika te (dokazane) štete u slučaju kašnjenja putnika u dolasku na odredište. Dakle, tradicionalni pravni okvir koji (u nekim granama prometa) već gotovo stoljeće uređuje prava putnika koncentriran je na naknadu stvarno nastale i dokazane štete, za koju prijevoznik odgovara prema različitim modalitetima, ovisno o specifičnostima pojedine grane prometa. Za razliku od takvih postupaka, koji se pokreću u slučaju vrlo teških povreda i posljedica proizašlih iz povrede ugovora o prijevozu putnika, nova prava EU-a usmjerena su na kompenzaciju u svakom slučaju neurednog izvršenja usluge od strane prijevoznika, koja nema karakter naknade stvarno nastale štete, već zakonskog penala/kazne za prijevoznika, što čini bitnu razliku za putnika koji želi brzo i učinkovito ostvariti naknadu u slučaju neurednog izvršenja prijevoza, tijekom kojih ipak nije pretrpio dokazivu materijalnu štetu ili povredu prava osobnosti. U konačnici, splet pravnih pravila koja danas uređuju sva prava putnika iz ugovora o prijevozu u različitim granama prometa složen je, višeslojan i zahtjevan za primjenu i razumijevanje te je stoga nova publikacija grupe cijenjenih međunarodnih stručnjaka o toj temi posebno važna i s radošću primljena od strane verzirane stručne javnosti.

 

Ključne riječi: prikaztransportno pravoprava putnikaTransport Law on Passenger Rights 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.5.07
Hrčak ID: 272078
URI: https://hrcak.srce.hr/272078 
Stranice: 797-801

________________________________________________________________________________________________

Book review: Marko Pavliha (ed.), “Transport Law on Passenger Rights”, Routledge, 2021

 

Nikoleta Radionov, Ph.D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; nradiono@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0556-4879

 

 

Summary

 

Book review: Marko Pavliha (ed.), “Transport Law on Passenger Rights”, Routledge, 2021.

 

Keywords: reviewtransport lawpassenger rightsTransport Law on Passenger Rights 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.5.07
Hrčak ID: 272078
URI: https://hrcak.srce.hr/272078 
Pages: 797-801