T. R. LUGARIĆ, N. Č. ŠAIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Alternativno rješavanje sporova u poreznom pravu: utopija ili rješenje?

Doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska
Nevia Čičin-Šain, mag. iur. ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Alternative Dispute Resolution in Tax Law: Utopia or Solution?

Tereza Rogić Lugarić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia
Nevia Čičin-Šain ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia


Okretanje ka predlošku alternativnog rješavanja sporova u poreznom pravu povezano je s novim viđenjem odnosa između poreznih tijela i poreznih obveznika koje počinje krajem 20. stoljeća. U tom je kontekstu, a posebno u posljednje vrijeme, uvođenje alternativnog rješavanja sporova u porezno pravo sve aktualnija tema te sve veći broj zemalja razmatra ili su uvele neke od oblika na tragu tog predloška. Slijedom toga, prvi je dio rada posvećen odabranim usporednim iskustvima s uporabom alternativnog rješavanja sporova u poreznom pravu. U drugom dijelu rada autori analiziraju mogućnost uvođenja alternativnog rješavanja sporova u hrvatsko porezno pravo ponajprije s obzirom na podatke koji signaliziraju određene probleme u odnosu između poreznih tijela i poreznih obveznika.

Ključne riječi
porezno pravo; alternativno rješavanje sporova; udovoljavanje poreznoj obvezi; mirenje

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184248