BROJ 2-3:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Članci:
 
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić: Javni poredak kao razlog za poništaj pravorijeka
Doc. dr. sc. Petar Miladin: Institut pisane potvrde u međunarodnom trgovačkom pravu i tzv. „sklapanje“ ugovora o arbitraži šutnjom u trgovačkim odnosima prema Zakonu o arbitraži
Mr. sc. Ana Rački Marinković: Žigovi prijavljeni u zloj vjeri u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije
Mr. sc. Petar Radošević: Pravna priroda posjeda
Mr. sc. Justina Bajt: Stvarnopravno uređenje glede infrastrukturnih objekata u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na telekomunikacijsku infrastrukturu
Marko Jurić, dipl. iur.: Rješavanje sporova o imenima internetskih domena primjenom Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
Slađana Aras, dipl. iur.: Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim postupcima
Iva Kocijan, dipl. iur.: Revisiting the Formative Years of European Transport Policy
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl.; Ana Šarić-Radočaj, prof.; mr. Aleksandra Čar)

Repozitorij
Repozitorij je prazan