PROF. DR. SC. DAVORIN LAPAŠ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravo na međunarodni saobraćaj i prometne sankcije Ujedinjenih naroda - negacija jednog temeljnog pr

Prof. dr. sc. Davorin Lapaš

U radu se obrađuje odnos između prometnih sankcija Ujedinjenih naroda predviđenih odredbom članka 41. Povelje Ujedinjenih naroda i jednoga od temeljnih prava države – prava na međunarodni saobraćaj. Polazeći od, u međunarodnopravnoj znanosti općenito prihvaćenoga tzv. “negativnog“ sadržaja toga prava uobličenoga tek u dužnosti nesprječavanja ostvarenja takvoga saobraćaja između države-objekta tih sankcija i ostalih država (ponajprije članica Ujedinjenih naroda), u radu se analizira pravna priroda sadržaja prometnih sankcija, kao i pitanje efikasnosti i etičnosti takvih mjera polazeći od njihove specifičnosti glede subjekata tzv. “privatnog sektora“ kako u ulozi neposrednih primjenitelja, tako i u ulozi subjekata neposredno pogođenih odnosnim mjerama.
 
Ključne riječi: međunarodne prometne sankcije; Ujedinjeni narodi; temeljna prva država


 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445