DR. SC. P. MILADIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravo prvenstva upisa novih dionica  
 
Petar Miladin
 
Pravo prvenstva upisa novih dionica zauzima središnji dio imovinskog pola dioničareva članstva kao posebnog, složenog korporacijsko-imovinskog prava. Imovinski pol članstva općenito trpi bitno veća ograničenja u pravnom prometu nego što je to slučaj s upravljačkim polom članstva, odnosno kolopletom upravljačkih
članskih prava. Otvorena zakonska mogućnost isključenja i ograničenja prava prvenstva snažno sužuje pravnu zaštitu prava prvenstva. Dionička društva često imaju interese koji se ne podudaraju s interesima dioničara na potpunu zaštitu prava prvenstva. U pravima SAD zakonsko pravo prvenstva zamijenilo
je “right not to purchase”. Emisijski poslovi američkih javnih dioničkih društava u pravilu ne trpe pravo prvenstva. Taj trend odrazio se po zakonu spojenih posuda i na prava društava njemačkog pravnog kruga, kojemu pripada i hrvatsko pravo. U radu se raspravlja o američkim stajalištima i njemačkim reakcijama
te se postavlja teza da pravo prvenstva treba usavršavati u važećim okvirima hrvatskog prava društava. Zakonsko pravo prvenstva ne treba de lege ferenda učiniti dispozitivnim. Tzv. pojednostavnjeno povećanje temeljnog kapitala iz § 186 st. 3. reč. 4. AktG-a u hrvatskom pravu treba primijeniti kao oborivu predmnjevu, a ne kao kruto pravilo.  
 
 Ključne riječi: pravo prvenstva; isključenje i ograničenje prava prvenstva; povećanje temeljnog kapitala ulozima; odobreno povećanje temeljnog kapitala
 
Puni tekst dostupan