ANA POŠČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Utvrđivanje mjerodavnog tržišta proizvoda u okviru članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s naglaskom na odabir potrošača

 

Ana Pošćić

 

 

Sažetak
Člankom 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zabranjuje se zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na zajedničkom tržištu. Poduzetnik ne može zauzimati vladajući položaj u apstraktnom smislu, već samo u odnosu na određeno tržište. Riječ je o prvoj fazi procjenjivanja zakonitosti poslovanja poduzetnika. Postupak se često naziva dubinska analiza tržišta. Mjerodavno tržište uključuje proizvodni, geografski, a ponekad i vremenski aspekt.
Položaj potrošača iznimno je bitan u određivanju mjerodavnog tržišta proizvoda koje se određuje kao ono koje obuhvaća sve one proizvode i/ili usluge koje potrošač smatra zamjenjivim ili nadomjestivim s obzirom na karakteristike proizvoda, njihove cijene i namjenu. U tom smislu uzimaju se u obzir svi proizvodi koji su za znatan broj potrošača supstituti i isključuju svi ostali koji nisu realna zamjena. Utvrđuje se je li poduzetniku profitabilno podići cijene proizvoda. Sve to ovisi o tome postoje li u očima potrošača proizvodi koji će zamijeniti proizvode čija se cijena povisila. Koristi se postupak poznat pod nazivom hipotetski monopolistički test ili 5 – 10%-tni test. Ispitivanje započinje s uskim definiranjem grupe proizvoda i pokušava se odgovoriti na pitanje bi li poduzetniku bilo profitabilno podići cijene tih proizvoda odnosno hoće li potrošači i dalje kupovati proizvode uslijed malog, ali trajnog povećanja cijena. Važne su reakcije potrošača u kratkom vremenskom razdoblju. U ispitivanju se ne ispituju navike i stavovi svih potrošača, već samo tzv. graničnih potrošača odnosno skupine koja brzo reagira i prelazi na zamjenske proizvode.

Ključne riječi
tržišno natjecanje; europsko pravo; čl. 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; mjerodavno tržište; potrošač