BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Članci:
 
Prof. dr. sc. Tonči Matulić: Jednakost i nediskriminacija: Vrijednosna polazišta u suzbijanju diskriminacije
 
Prof. dr. sc. Siniša Rodin: Direktiva Europske unije 123/2006 o uslugama – doseg i opravdanja
 
Prof. dr. sc. Tamara Čapeta: Nacionalni Ustav i nadređenost prava EU u eri pravnog pluralizma
 
Doc. dr. sc. Nikola Mijatović: Sustav procjene u njemačkom poreznom pravu
 
Petar Ceronja, dipl. iur.; mr. sc. Marko Ivkošić: Pravni modeli provođenja postupka obveznog preoblikovanja športskog kluba - udruge u športsko dioničko društvo
 
Prikaz:
 
J. W. F. Allison: The English Historical Constitution – Continuity, Change and European Effects (prof. dr. sc. Arsen Bačić)
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof.)