A. BAČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

O ekonomskoj interpretaciji ustava C. A. Bearda

Arsen Bačić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

 

On c. a. beard’s economic interpretation of the constitution

Arsen Bačić, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog

rata 8, Split; associate member, Croatian Academy of Sciences and Arts, Trg Nikole

Šubića Zrinskog 11, Zagreb; arsen.bacic@xnet.hr

 

Sažetak
Charles Austin Beard jedan je od najutjecajnijih američkih konstitucionalista prve polovice 20. stoljeća. Objavio je velik broj radova iz područja povijesnih, pravnih i političkih znanosti. Njegovi najpoznatiji tekstovi uključuju među ostalim i radikalne poglede na djelovanje “očeva utemeljitelja” SAD-a, za koje je vjerovao da su tijekom stvaranja najznačajnijeg modernog pisanog Ustava prije bili motivirani svojim ekonomskim, a tek poslije toga političko-filozofskim principima. Zato je Beardova knjiga An Economic Interpretation of the Constitution (1913.) neposredno nakon objave postala predmetom brojnih rasprava i osporavanja. U tekstu se rekapituliraju temeljna pitanja Beardove interpretacije ustavotvorne konvencije i Ustava SAD-a te aktualiziraju veze koje konstitucionalizam ima ne samo s ustavnim idejama jednakosti i slobode nego i s ekonomijom.

 

Ključne riječi: C. A. Beard; Ustav SAD-a; ekonomska interpretacija ustava; ustavno pravo