BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vol. 68 2018 broj 1 / Issue no. 1

Sadržaj

 

Članci:

Prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović: Obogaćenje kao pretpostavka neopravdanog obogaćenja (stjecanja bez osnove) - 5

Doc. dr. sc. Tomislav Sokol, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić: Pravni položaj Katoličke Crkve kao gospodarskog subjekta u pravu Europske unije i hrvatskom pravu  - 31

Doc. dr. sc. Ivan Kosnica: Odnos državljanstva i nacionalne pripadnosti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji - 61

Doc. dr. sc. Ivana Vukorepa: Migracije i pravo na rad u Europskoj uniji - 85

Danijel Stanković, mag. iur.: Pojam “ugovor o javnoj nabavi” u pravu Europske unije s posebnim osvrtom na povezane iznimke od primjene zakonodavstva o javnoj nabavi - 121

 

Prikazi:

Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. Godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017. (izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić) - 157

Maximilian Fuchs, Franz Marhold, Europäisches Arbeitsrecht, Handbuch, 5. izdanje, Verlag Österreich, Wien, 2018. (doc. dr. sc. Ivana Vukorepa) - 163

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Contents

 

Articles:

Petar Miladin, Hrvoje Markovinović: Enrichment as the Requirement for Unjustified Enrichment -  5

Tomislav Sokol, Frane Staničić: Legal Status of the Catholic Church as an Economic Entity in EU and Croatian Law - 31

Ivan Kosnica: Relation Between Citizenship and Nationality in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia  - 61

Ivana Vukorepa: Migrations and Right to Work in the European Union - 85

Danijel Stanković: The Notion of “Public Contract” in EU Law and Related Exceptions to the Applicability of Public Procurement Legislation - 121

 

Reviews:

Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017 (Mirela Krešić) - 157

Maximilian Fuchs, Franz Marhold, Europäisches Arbeitsrecht, Handbuch, 5th ed., Verlag Österreich, Wien, 2018 (Ivana Vukorepa) - 163