JOŽICA MATKO RUŽDJAK DIPL.IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
JAVNO BILJEŽNIŠTVO I OSIGURANJE NOVČANIH TRAŽBINA NA NEKRETNINAMA

Jožica Matko Ruždjak, dipl.iur.                                                                                  .
 
 
Zakonom  o javnom bilježništvu (Narodne novine br. 78/1993., 29/1994., 16/2007. i 75/2009.) u hrvatski pravni sustav uvedeni su instituti javnobilježničkog osiguranja tražbina. Ovršni  zakon (Narodne novine br.  57/1996., 29/1999., 42/2000.,173/2003.,194/2003.,151/2004., 88/2005. i 67/2008.) u cijelosti je afirmirao ovaj način osiguranja tražbina.
U ovom radu razmatraju se instituti  javnobilježničkog osiguranja tražbina na nekretninama kao dobrovoljnog osiguranja koje se temelji na sporazumu stranaka.
Obrađuje se javnobilježničko osiguranje tražbine na nekretnini zasnivanjem založnog prava, hipoteke, posebno ukazujući na propise koji taj insitut reguliraju, kakav sadržaj i formu trebaju imati isprave o tom osiguranju, upis hipoteke u zemljišne knjige te nakon dospijeća osigurane tražbine način namirenja vjerovnika koji ima takvo osiguranje.
Javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva nekretnine, fiducijarno osiguranje, je institut dobrovoljnog osiguranja koji neovisno o zakonskoj regulativi u praksi postoji gotovo isključivo kao javnobilježničko osiguranje. Obrađuje se institut u cijelosti, od pretpostavki za nastanak osiguranja, postupka namirenja vjerovnika u slučaju dospjelosti osigurane tražbine te status vjerovnika i osiguranja nakon otvaranje stečaja nad vjerovnikom odnosno nad dužnikom.
Ukazuje se na probleme u praksi, za neke od njih pokušalo se ponuditi rješenje, dok su drugi samo problematizirani. Iznalaženje odgovora na njih trud je koji moramo uložiti kroz daljnju primjenu ovih instituta.
            Ključne riječi: javnobilježničko osiguranje tražbina, dobrovoljno osiguranje, založno pravo
 
 
Cijeli tekst dostupan na