PROF. DR. J. D. ANASTASOVSKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Franšize i ugovor o fanšizi u zakonodavstvu i praksi Republike Hrvatske i Republike Makedonije  
 
Jadranka Dabovik-Anastasovska
 
Članak daje komparativnu analizu franšize kao oblika djelatnosti i pravne regulacije ugovora o franšizi u Republici Hrvatskoj i Republici Makedoniji. Uz pravne aspekte ugovora o franšizi, u članku se raspravlja o praktičnim aspektima obavljanja franšize u objema državama. Zaključak je autorice da je franšiza kao oblik djelatnosti razvijenija u Republici Hrvatskoj te da ondje postoji veći broj aktivnosti za promicanje tog oblika poduzetništva. Slijedom toga, u Republici Makedoniji poželjno je posvetiti više pozornosti promicanju tog oblika poslovanja. Što se tiče pravne regulacije, autorica utvrđuje da u pravnim sustavima obiju država ugovor o franšizi u podjednakoj mjeri jest, odnosno nije reguliran.  
 
Ključne riječi: franchising; trgovačko pravo; intelektualno vlasništvo; sloboda pregovaranja
 
Puni tekst dostupan