MARIN JASENKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Uređenje sudske nadležnosti u Konvenciji o ugovorima o međunarodnom prijevozu robe u cijelosti ili djelomično morem iz 2009.
 
Jasenko Marin  
 
Najnoviji međunarodni ugovor koji uređuje prijevoz robe je Konvencija o ugovorima o međunarodnom prijevozu robe u cijelosti ili djelomično morem, iz 2009. Ova Konvencija, poznata pod nazivom Rotterdamska pravila, sadržava, između ostalog, i odredbe o sudskoj nadležnosti za odlučivanje u postupcima protiv prijevoznika i pomorskog izvršitelja za naknadu štete nastale tijekom prijevoza robe. Radi se o iznimno važnom pitanju za međunarodni prijevoz i međunarodnu trgovinu uopće, o čemu svjedoči i činjenica da je upravo u pogledu odredaba o sudskoj nadležnosti bilo ponajviše prijepora tijekom stručnog rada na izradi konačnog teksta Rotterdamskih pravila. U ovome radu te se odredbe kritički analiziraju i uspoređuju s uređenjem istog pitanja u pravu Europske unije (osobito Uredbom 44/2001) kao i s općeprihvaćenim rješenjima sadržanima u formularnim ugovorima o prijevozu robe morem. U zaključku se daje ocjena uspjelosti uređenja pitanja sudske nadležnosti u Rotterdamskim pravilima te iznosi stajalište o utjecaju sadržaja tih odredaba na odluku pojedinih država da postanu stranka toga međunarodnog ugovora.
Ključne riječi
ugovor o prijevozu robe morem; Rotterdamska pravila; sudska nadležnost
 
Puni tekst članka dostupan na