V. GROZDANIĆ, M. ŠKORIĆ, D. RITTOSSA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Liječnička tajna u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama

Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska
Doc. dr. Marissabell Škorić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska
Dr. sc. Dalida Rittossa ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska

 

Medical Confidentiality in the Function of Protecting the Privacy of Persons with Mental Disorders

Velinka Grozdanić ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia
Marissabell Škorić ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia
Dalida Rittossa ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia

 


Obveza čuvanja liječničke tajne jedan je od osnovnih instituta medicinske deontologije čiji nastanak seže u daleku prošlost. To je i razumljivo jer se institucijom liječničke tajne štiti ne samo privatnost pojedinca, već i uspješno liječenje koje bez odnosa povjerenja između pacijenta i liječnika ne bi bilo moguće. Može se reći da medicine nema bez povjerenja, a povjerenja nema bez tajni. Stigmatizacija osoba koje pate od duševnih poremećaja, prisutna još uvijek i u suvremenom društvu, čini psihijatrijske pacijente posebno ranjivom skupinom. Stoga je novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama nastojao kroz svoje odredbe pojačati mehanizme zaštite od neovlaštenog otkrivanja informacija o ovoj kategoriji osoba. I upravo je detaljna analiza odredaba ovog Zakona kojima se regulira zaštita tajnosti podataka i medicinske dokumentacije osoba s duševnim smetnjama predmet ovog rada, uz ocjenu uspješnosti postignute ravnoteže na normativnom nivou između dvaju ponekad potpuno suprotstavljenih zahtjeva: zahtjevom za zaštitom privatnosti osoba s duševnim smetnjama i zahtjevom za zaštitom društva od njihove potencijalne opasnosti.

Ključne riječi
osobe s duševnim smetnjama; pravo na privatnost; liječnička tajna; Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195771