BROJ 6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Doc. dr. sc. Davorin Lapaš: "Rat protiv terorizma" i koncept međunarodnopravnog subjektiviteta

Akademik Lujo Margetić: Neka pitanja ranije bosanske pravne povijesti

Doc. dr. sc. Petar Miladin: Odnos ugovorne kazne i srodnih klauzula

Mr. sc. Saša Nikšić: Utjecaj razloga za preuzimanje obveze na valjanost pravnih poslova

Prof. dr. sc. Jure Šimović, mr. sc. Tereza Rogić Lugarić: Financiranje javnih potreba u velikim gradovima: Iskustva Grada Zagreba

 

 

 

Prikazi:

 

Zvonko Miljko: Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine (mr. sc. Petar Bačić)

 

Prof. dr. sc. Jure Šimović, mr. sc. Hrvoja Šimović: Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije (mr. sc. Tereza Rogić Lugarić)

 

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

 

Pravna bibliografija (Ana Šarić Radočaj, prof., Dragutin Nemec, dipl. iur.)