DALIBOR ČEPULO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Hrvatska pravna povijest i nastava pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1776. do danas

Dalibor Čepulo 

 

 

Sažetak
Katedra hrvatske pravne povijesti zbog političkih je razloga i neizgrađenosti znanstvene osnove utemeljena tek 1911. iako su neki dijelovi pripadajućeg joj gradiva izlagani i prije. U radu se rekonstruiraju sadržaji i metodološke osnove predmeta nacionalne pravne povijesti na sjecištu utjecaja iz znanstvenog i političkog okruženja te osobnog doprinosa pojedinih profesora od osnivanja do danas, kao i drugi pravnopovijesni sadržaji vezani uz taj predmet.

Ključne riječi
pravno obrazovanje; povijest ideja; hrvatska pravna povijest

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171840