VILIM BOUČEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Europsko kartelno privatno pravo u Uredbi Rim II

Vilim Bouček

 

 

Sažetak
U radu se analiziraju posebne odredbe deliktnog statuta iz st. 3. i 4. čl. 6. Uredbe Rim II koje se u europskom međunarodnom deliktnom pravu primjenjuju u rješavanju privatnopravnih sporova povezanih sa zaštitom slobodnog tržišnog natjecanja. Nakon razmatranja kolizijskopravnih rješenja koja su prethodila kartelnim odredbama Uredbe Rim II sadržanim u autonomnom međunarodnom privatnom pravu nekih država članica EU, sudskoj praksi Europskog suda nastaloj na temelju primjene europskog primarnog kartelnog prava u čl. 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU (ex čl. 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ) te posebice čl. 137. švicarskog ZMPP-a iz 1987., autor analizira odredbe st. 3. i 4. čl. 6. koje u Uredbi Rim II čine europsko kartelno privatno pravo.

Ključne riječi
deliktni statut; ograničenja tržišnog natjecanja; Uredba Rim II

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147411