DUBRAVKA AKŠAMOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Je li Europa konačno spremna osigurati preduvjete za punu slobodu kretanja poslovnih subjekata? – Implikacije na hrvatsko pravo

Doc. dr. sc. Dubravka Akšamović ; Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek, Hrvatska

 

Is Europe Finally Ready to Secure the Prerequisites for Full Freedom of Establishment? – Implications for Croatian Law

Dubravka Akšamović ; Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek, Croatia

 

U radu se razmatraju različiti aspekti problematike slobode poslovnog nastana, od početaka europskog integriranja do današnjih dana. Sloboda poslovnog nastana jedna je od osnovnih ideja europskog integriranja koja, međutim, do današnjih dana nije u potpunosti realizirana unatoč brojnim i dugotrajnim mjerama harmonizacije poduzetima u sferi prava društava. Posebna se pozornost posvećuje problematici prijenosa sjedišta društva kao pravnom pitanju koje je u praksi izazvalo najviše kontroverzija. Kroz zakonska rješenja i praksu Suda EU-a traži se odgovor na pitanje dokle sežu granice autonomije država u pravnom reguliranju pitanja mobilnosti (kretanja) trgovačkih subjekata. Razmatra se poredbena i domaća regulativa koja se bavi naznačenim pitanjima. Upozorava se na manjkavosti u domaćem zakonodavstvu kojim se uređuje predmetna problematika te se poredbenom analizom zakonodavstva EU-a, Njemačke i Španjolske sugeriraju mogući načini rješavanja istih pitanja u domaćem zakonodavstvu.

Ključne riječi
sloboda poslovnog nastana; mjerodavno pravo za društvo; prijenos sjedišta društva

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=179706