MIRELA KREŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nasljednopravna načela Općega građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova

Mirela Krešić

 

 

Sažetak
U radu se razmatra nasljednopravno uređenje uvedeno u Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju Općim građanskim zakonikom. Posebna pozornost usmjerena je na nasljednopravna načela, i to ona koja su u svakodnevnoj primjeni izazivala najviše osporavanja. Riječ je o načelu obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva (univerzalne sukcesije) i načelu ravnopravnosti pravnih subjekata neovisno o spolu. Prihvaćanje odnosno izbjegavanje prihvaćanja tih načela prati se kroz spise hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova.

Ključne riječi
Opći građanski zakonik; nasljedno pravo; načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva; načelo ravnopravnosti pravnih subjekata neovisno o spolu; ostavinski sud; Kraljevina Hrvatska i Slavonija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171875