:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Stjepan Gadžo: Primjena i tumačenje poreznog prava: teorijsko-normativne osnove

Primjena i tumačenje poreznog prava: teorijsko-normativne osnove

 

Dr. sc. Stjepan Gadžo, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić, 6, 51 000 Rijeka; sgadzo@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1905-5330

 

Sažetak
Temeljni je cilj rada izložiti teorijsko-normativne osnove primjene i tumačenja poreznog prava. Drugim riječima, istražuju se referencijalna uporišta o kojima primjenjivači poreznih normi moraju voditi računa, neovisno o specifičnostima nacionalnog poreznopravnog okvira. Pri tome se naglasak ipak stavlja na metodologiju primjene poreznog prava u državama kontinentalnog pravnog kruga, u koje se ubraja i Hrvatska. Imajući u vidu često korištenje privatnopravnih pojmova u poreznim propisima, posebna se pozornost posvećuje istraživanju međuodnosa poreznog i drugih grana prava. Nakon uvodnih razmatranja, u drugom dijelu rada sadržan je sažeti prikaz temeljnih nalaza opće teorije prava o metodologiji pravnog tumačenja. U trećem se dijelu kritički preispituje teza o “posebnosti” poreznog prava, a u četvrtom se ocrtava opći okvir tumačenja poreznih normi. Peti dio posvećen je gospodarskom pristupu kao najvažnijoj metodološkoj posebnosti tumačenja poreznih propisa. Šesti, posljednji dio rada, sadržava zaključna razmatranja.

Ključne riječi: porezno pravotumačenje pravagospodarski pristupprimjena pravne normeciljno tumačenje

Hrčak ID: 244579

URI: https://hrcak.srce.hr/244579

Stranice: 373-406

_____________________________________________________________________________________________________

Application and Interpretation of Tax Law: Theoretical-Normative Foundations

 

Stjepan Gadžo, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić, 6, 51 000 Rijeka, Croatia; sgadzo@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1905-5330

 

Summary
The aim of the paper is to present the theoretical and normative fundamentals of the application and interpretation of tax law. Therefore, the author examines the key reference points that law appliers should take into account, regardless of the specifics of the domestic tax law framework. The emphasis is placed on the methodology of applying tax law in the countries belonging to the continental European legal family, such as Croatia. Since tax statutes often make use of concepts and notions originating in private law, special attention is paid to the interrelationship between tax and private law. In addition, the author discusses the doctrine of the so-called “economic approach” or “substance over form” as the most important methodological peculiarity of the interpretation of tax statutes.

Keywords: tax lawlegal interpretationsubstance over formeconomic approachteleological interpretation

Hrčak ID: 244579

URI: https://hrcak.srce.hr/244579

Pages: 373-406