IRENA MAJSTOROVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Irena Majstorović: Mehanizam pojačane suradnje Europske unije i hrvatsko obiteljsko pravo

Mehanizam pojačane suradnje Europske unije i hrvatsko obiteljsko pravo

 

Dr. sc. Irena Majstorović, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; irena.majstorovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4937-5968
 

Sažetak
Svrha je rada s gledišta materijalnog obiteljskog prava rasvijetliti mehanizam pojačane suradnje Europske unije te prednosti i nedostatke koje uvjetuje u nacionalnim obiteljskopravnim sustavima. Naime, premda je obiteljsko pravo zadržano u nadležnosti nacionalnih zakonodavstava država članica Unije, činjenica jest da su pomaci u posljednjem desetljeću otvorili brojna pitanja. I sam je mehanizam pojačane suradnje prvi put u povijesti pokrenut upravo vezano uz obiteljskopravno područje, a dva su instrumenta pojačane suradnje vezana uz imovinske odnose bračnih drugova i registriranih partnera na snazi i u Republici Hrvatskoj. Stoga držimo da je važno upozoriti na prijepore koji izviru iz samog procesa, osobito u smislu osnaživanja tzv. višebrzinske Europe, kao i na otvorena pitanja utjecaja pojačane suradnje na hrvatsko obiteljsko pravo.

Ključne riječi
pojačana suradnja; obiteljsko pravo; Europska unija; razvod i rastava braka; imovinskopravni režimi

Hrčak ID: 220235

URI
https://hrcak.srce.hr/220235

Stranice: 163 - 186

 

______________________________________________________________________________________________________

 

EU Enhanced Cooperation Mechanism and Croatian Family Law

 

Irena Majstorović, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; irena.majstorovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4937-5968

 

Summary
The aim of the paper is to shed more light on the European Union’s enhanced cooperation mechanism from the standpoint of substantive family law, as well as to present its advantages and shortcomings with regard to national family law systems. To be more precise, although family law remains within the competence of national legislatures of the member states of the Union, the developments which have occurred during the last decade raise numerous questions. The enhanced cooperation mechanism was indeed first activated in the family law area, and the two instruments of enhanced cooperation linked to the property regimes of spouses and registered partners are implemented in the Republic of Croatia, as well. Therefore, we believe it is important to address the dilemmas that stem from the process itself, especially in the light of strengthening the so-called multi-speed Europe, and of the open issues of the influence of the enhanced cooperation mechanism on the Croatian family law.

Key words
enhanced cooperation; family law; European Union; divorce and separation; property regimes

Hrčak ID: 220235

URI
https://hrcak.srce.hr/220235

Pages: 163 - 186