IVAN TOT:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ivan Tot: “Prikaz knjige: Kristijan Poljanec,

Legal Theory of Auction, Routledge,

2023.”

 

Prikaz knjige: Kristijan Poljanec, Legal Theory of Auction, Routledge, 2023.

Dr. sc. Ivan Tot, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za pravo, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; itot@net.efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9401-8986

Sažetak
Aukcija je u 21. stoljeću, zahvaljujući razvoju suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, postala znatno češćom i većem krugu subjekata dostupnijom metodom sklapanja ugovora o kupoprodaji sve različitijih vrsta robe, a ne tek umjetnina uz koje se ona tradicionalno vezuje. Gospodarska važnost aukcije popraćena je znatnim brojem djela u ekonomskoj znanosti, a 2020. godine Nobelova nagrada za ekonomiju dodijeljena je ekonomistima Paulu R. Milgromu i Robertu B. Wilsonu upravo za njihov doprinos razvoju ekonomske teorije aukcije i stvaranju inovativnih aukcijskih modela. Za razliku od ekonomske znanosti, pravna znanost ne obiluje djelima koja bi se bavila pravnim aspektima aukcije kao specifične metode sklapanja ugovora o kupoprodaji, a osobito ne takvima koja bi se njome bavila sveobuhvatno i sustavno. Stoga je znanstvena monografija Legal Theory of Auction, autora dr. sc. Kristijana Poljanca s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nedavno objavljena na engleskom jeziku u nakladi Routledgea, raritet u svjetskim razmjerima.

Znanstvena monografija Legal Theory of Auction rezultat je autorova višegodišnjeg istraživanja provedenog, među ostalim, na Pravnom fakultetu Buchmann u Tel Avivu, Europa-Institutu u Saarbrückenu i Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu. Ono je svojevrsni nastavak autorova ranijeg istraživanja provedenog tijekom izradbe doktorskog rada Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe, obranjenog 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. No, objavljena monografija nije tek prijevod autorova doktorskog rada, već izvorno novo djelo koje u svojem većem dijelu obrađuje pitanja kojima se autor u doktorskom radu nije bavio.

U znanstvenoj monografiji Legal Theory of Auction autor razvija opću pravnu teoriju aukcije koja počiva na poredbenopravnom istraživanju aukcijskog prava. Autor predstavlja karakteristične značajke aukcijskih prodaja koje određuju pravni pojam aukcije i donosi sustavnu analizu različitih ugovornih i izvanugovornih obveznopravnih odnosa koji nastaju među raznim sudionicima u povodu i tijekom aukcije. Predmetom monografije su isključivo privatnopravne aukcije, ne i prisilne javne prodaje na dražbama u različitim postupcima pred sudovima i drugim tijelima.

Ključne riječi: Kristijan Poljanec, Legal Theory of Auction, kupoprodaja, aukcija, dražba

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.06

Hrčak ID: 300874

URI:  https://hrcak.srce.hr/300874  

Stranice: 157-161

________________________________________________________________________________________________________

Book review: Kristijan Poljanec, Legal Theory of Auction, Routledge, 2023

Dr. sc. Ivan Tot, Assistant Professor, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; itot@net.efzg.hr; ORCID: ID: orcid.org/0000-0002-9401-8986

Summary
Book review: Kristijan Poljanec, Legal Theory of Auction, Routledge, 2023

Key words: Kristijan Poljanec, Legal Theory of Auction, sale, auction

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.06

Hrčak ID: 300874

URI: https://hrcak.srce.hr/300874

Pages: 157-161