PRIKAZI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikazi / Reviews

Prikaz knjige: Nikola Gavella, Privatno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2019., 448 str.

 

Dr. sc. Luka Burazin, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; luka.burazin@pravo.hr; ORCID: orcid.org/0000-0002-2437-8871

 

Sažetak / Summary
U osvrtu na djelo Privatno pravo profesora emeritusa Nikole Gavelle izlažem metodološku raščlambu djela s aspekta filozofije prava kao filozofije pravne znanosti. Nastojim pokazati kako je riječ o višeslojnom djelu, koje u smislu znanstvenog identiteta pripada barem trima znanstvenim disciplinama. Ono, prije svega, pripada analitičkoj (strukturnoj) teoriji privatnog prava, zatim normativnoj teoriji privatnog prava te, konačno, pravnoj znanosti ili doktrini hrvatskog privatnog prava.

Ključne riječi / Key words
privatno pravo; teorija

Hrčak ID: 220240

URI
https://hrcak.srce.hr/220240

Stranice / Pages: 311 - 314

___________________________________________________________________________________________________

 

Prikaz skupa: EUROCRIM 2018, 18. godišnja konferencija Europskog udruženja za kriminologiju “Crimes against Humans and Crimes against Humanity, Implications for Modern Criminology”, Sarajevo, 29. kolovoza – 1. rujna 2018.

 

Petra Šprem, mag. iur., članica Max Planck partnerske grupe za “Balkan Criminology” i asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, sprem.petra@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4396-6887

 

Sažetak / Summary
U Sarajevu je od 29. kolovoza do 1. rujna 2018. održana 18. godišnja konferencija Europskog udruženja za kriminologiju (European Society of Criminology, ESC) pod nazivom Crimes against Humans and Crimes against Humanity, Implications for Modern Criminology. Europsko udruženje za kriminologiju (dalje u tekstu: ESC) osnovano je 2000. godine radi povezivanja osoba uključenih u znanstvena istraživanja, projekte, praksu i podučavanje u polju kriminologije na europskoj razini. Osim toga, ESC teži poticanju suradnje u polju kriminologije u znanstvenom i praktičnom smislu. Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz razne aktivnosti udruženja kojima se stvara forum za diseminaciju kriminološkog znanja na području Europe. Jedna od tih aktivnosti je i godišnje organiziranje ESC-ovih konferencija u jednoj od europskih zemalja.
Ove je godine čast organiziranja najvećeg kriminološkog događaja u Europi pripala Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, točnije Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. To je prvi put da se konferencija održala u zemlji jugoistočne Europe koja nije članica Europske unije. Na konferenciji je sudjelovalo oko 1400 sudionika iz 70 zemalja svijeta, a održano je više od 300 panela s gotovo 1000 izlaganja o raznim temama u kriminologiji.

Ključne riječi / Key words
krinimologija; EUROCRIM 2018

Hrčak ID: 220241

URI
https://hrcak.srce.hr/220241

Stranice / Pages: 315 - 321